La nostra pàgina web és en reformes. Volem adequar la nostra imatge als vostres temps i per això, estem treballant en fer una web moderna, intuïtiva i sobretot, útil. Si vols contactar amb nosaltres o fer alguna aportació a la nostra nova web, pots contactar amb: comunicacio@diagonalbarcelona.com...