missió, visió, valors

missió

Dinamitzar, consolidar i recolzar l’activitat econòmica dels establiments de l’avinguda Diagonal i la seva àrea d’influència per tal de convertir-lo en un espai de referència a Barcelona i resta del territori, mitjançant aquelles accions i mesures que es decideixin oportunes, tot actuant com interlocutor i mediador entre establiments, altres entitats i administracions

visió

Esdevenir un espai obert i renovat de referència per al comerç, la restauració, el lleure i altres activitats professionals tot aprofitant els nous espais sorgits de la remodelació de la Diagonal. Aportar valor afegit als nostres associats mitjançant les accions oportunes, ampliant l’oferta comercial i d’oci de la ciutat, tot realitzant les campanyes necessàries perquè la ineludible reforma del tram de Diagonal fins el Passeig de Sant Joan sigui una realitat

valors

Excel·lència. Complim i defensem una feina i gestió de qualitat, amb una permanent vocació d’aprendre i de millorar per oferir als associats i a la ciutat en general, una Diagonal pròspera i il·lusionadora.

Transparència. Compromís de la Junta Directiva i l’Assemblea per treballar de manera oberta sobre totes les nostres activitats i pressupostos.

Pensar en forma glocal. Tots aquests quests valors s’han de regir pel terme glocal, que sorgeix de la unió de globalització i localització, ja que en ple segle XXI és necessari pensar de forma global per actuar en un àmbit local com és el nostre. D’aquesta manera satisfarem nombroses necessitats locals i alhora tindrà una repercussió global. Això ho hem de transformar en una manera de treballar sostenible, perquè així millorarà les condicions i maneres de treball de l’associació i ho transformarà en un bé comú.

Ètica i pluralitat. Treballem des d’una visió d’igualtat per a tots els associats que formen part de la nostra associació i amb les mateixes oportunitats de representació.

Passió. Creiem en tot allò que fem. Estimem el comerç, estimem la Diagonal, estimem l’associacionisme, estimem Barcelona i la seva gent, estimem la gent que ens visita. Per aquest motiu coneixem el potencial per millorar el dia a dia dels nostres associats.

Confiança. La base de la nostra tasca és donar solucions als establiments associats sempre des d’un clima de confiança.

Col·laboració. Cerquem las sinèrgies amb les administracions, les institucions i altres actors de la societat. Tenim la vocació de treballar de forma plegada amb la resta d’associacions de comerciants de la ciutat.

Compromís. L’associació està compromesa amb l’entorn social; per això realitza accions en benefici d’aquest entorn i de les persones que ens envolten.

Sostenibilitat. Totes les accions de l’associació han de fer compatible el creixement econòmic i la preservació de la biodiversitat. Així com treballar plegats amb altres agents per evitar la degradació del nostre entorn.

Solidaritat. Som una entitat oberta i amb vocació de servei i col·laboració. El nostre compromís també està en ajudar a qui no disposa dels recursos adients.